Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany według zasad określonych w przepisach szczegółowych i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół.

Zasady rekrutacji uczniów do jednostek określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019, poz. 1148, 1078) oraz statuty jednostek.

Organami szkoły i przedszkola są:

  1. dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10
  2. rada pedagogiczna szkoły i przedszkola,
  3. rada rodziców szkoły i przedszkola,
  4. samorząd uczniowski.

W Zespole zatrudnia się nauczycieli oddziałów jednostek oraz pracowników administracji i obsługi. Liczbę etatów oraz rodzaj stanowisk pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem prowadzącym.


W szkole działa świetlica w godz. 7.00 – 16.30.

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej.


Świadczenie pielęgniarskie udzielane jest uczniom prze Centrum Medyczne NZOZ ALMED w Tomaszowie Mazowieckim, ul. al. J. Piłsudskiego 32

Pielęgniarka szkolna udziela pomocy przedlekarskiej i prowadzi karty zdrowia uczniów: 

w poniedziałki od 10.00 do 12.00, środy od 10.00 d0 12.00 i piątki w godzinach 10.00 – 15.00.


Pedagog szkolny wspomaga pracę wychowawczą i profilaktyczną nauczycieli, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz wsparcie dla rodziców uczniów.

Logopeda pracuje z dziećmi w przedszkolu ( 6 godzin tygodniowo)

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim
odpowiada: Lucyna Siudzińska
data: 09-05-2019
wytworzył: Lucyna Siudzińska
data: 09-05-2019
data: 09-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 25-09-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 48